Bestyrelsen indkalder til årets generalforsamling

Generalforsamling er planlagt til søndag den 19. februar 2023 i Klubhuset kl. 14.00 med følgende dagsorden.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Kim Christoffersen

2. Aflæggelse af årsberetning ved formand Søren Dalsgaard.

3. Aflæggelse af regnskab ved kasserer John Anderberg
4. Fastsættelse af indskud og kontingent for året 2023

Bestyrelsen foreslår uændret indskud kr. 500,- og uændret kontingent kr. 2.100,-/år.
 Samt uændret kontingent for piloter der har fly stående i hangar kr. 2.400,-/år og fly udenfor hangar kr. 1.200,-
    
5. Behandling af indkomne forslag. (skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest den 10. januar). Bestyrelsen har i år ikke modtaget forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleant og revisor.


7. På valg til bestyrelsen:
Søren Dalsgaard, Claus Geertsen og Thomas Madsen er på valg.  
Begge modtager genvalg.


Simba og John Anderberg er ikke på valg i år,


1 suppleant til bestyrelsen er på valg. Bestyrelsen foreslår Lars Østergaard som blev valgt sidste gang.


Valg af revisor:
Kim Christoffersen er valgt som revisorer for 2022. Bestyrelsen foreslår genvalg for 2023.


Valg af repræsentanter til klubber, foreninger mv.:
P. Ottesen blev valgt sidste år og bestyrelsen foreslår genvalg. 


8. Fastlæggelse af dato for Åbent hus. Bestyrelsen foreslår søndag den 27. august 2023.

9. Eventuelt