Bestyrelsen indkalder til årets generalforsamling (hvis det kan gennemføres fysisk)

Generalforsamling er planlagt til søndag den 20. februar 2022 i Klubhuset kl. 14.00 med følgende dagsorden.

 1. Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Kim Christoffersen
 2. Aflæggelse af årsberetning ved formand Søren Dalsgaard.
 3. Aflæggelse af regnskab ved kasserer John Anderberg – foreløbigt regnskab udsendes til medlemmerne.
 4. Fastsættelse af indskud og kontingent for året 2022. Bestyrelsen foreslår uændret indskud kr. 500,- og uændret kontingent kr. 2.100,-/år. Samt uændret kontingent for piloter der har fly stående i hangar kr. 2.400,-/år og fly udenfor hangar kr. 1.200,-
 5. Behandling af indkomne forslag. (skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest den 10. januar). Bestyrelsen har endnu ikke modtaget nogen forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleant og revisor.
 7. På valg til bestyrelsen er:
  Simba og John Anderberg
  Søren Dalsgaard, Claus Geertsen og Thomas Madsen er ikke på valg i år,
  1 suppleant til bestyrelsen er på valg. Bestyrelsen foreslår Lars Østergaard som blev valgt sidste gang.
  Valg af revisor:Kim Christoffersen er valgt som revisorer for 20120. Bestyrelsen foreslår genvalg for 2021.
  Valg af repræsentanter til klubber, foreninger mv.:P. Ottesen blev valgt sidste år og bestyrelsen foreslår genvalg.
 8. Fastlæggelse af dato for evt. Åbent hus og forsinket Jubilæumsfest.
 9. Eventuelt