Bestyrelsen har besluttet af aflyse årets generalforsamling på grund af forsamlingsforbuddet.

Generalforsamling var planlagt til søndag den 21. februar 2021 i Klubhuset med følgende dagsorden.

 1. Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Kim Christoffersen
 2. Aflæggelse af årsberetning ved formand Søren Dalsgaard. Udsendt til medlemmerne den 13. februar 2021
 3. Aflæggelse af regnskab ved kasserer John Anderberg – foreløbigt regnskab er udsendt til medlemmerne.
 4. Fastsættelse af indskud og kontingent for året 2022. Bestyrelsen foreslår uændret indskud kr. 500,- og uændret kontingent kr. 2.100,-/år. Samt uændret kontingent for piloter der har fly stående i hangar kr. 2.400,-/år og fly udenfor hangar kr. 1.200,-
 5. Behandling af indkomne forslag. (skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest den 10. januar). Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleant og revisor.
 7. På valg til bestyrelsen er:
  Simba og John Anderberg
  Søren Dalsgaard, Claus Geertsen og Thomas Madsen er ikke på valg i år,
  1 suppleant til bestyrelsen er på valg. Bestyrelsen foreslår Lars Østergaard som blev valgt sidste gang.
  Valg af revisor:Kim Christoffersen er valgt som revisorer for 20120. Bestyrelsen foreslår genvalg for 2021.
  Valg af repræsentanter til klubber, foreninger mv.:P. Ottesen blev valgt sidste år og bestyrelsen foreslår genvalg.
 8. Fastlæggelse af dato for evt. Åbent hus og forsinket Jubilæumsfest.
 1. Bestyrelsen fremlægger på mødet fornyet planer for udbyggelse af hangar og klubhus.
 2. Eventuelt