Klubben kan for nuværende ikke tilbyde pladser i vore hangarer.