Vejr / Nyheder fra Trafikstyrelsen

Nyheder fra Trafikstyrelsen

Ny vejledning i hvornår CSM-RA skal anvendes ved baneelektrificering 
12-12-2017
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har præciseret grænsefladerne ved myndighedsbehandling af anlæg for baneelektrificering. Styrelsen har samtidig afklaret forholdet til Sikkerhedsstyrelsens myndighedsområde og fastlagt, hvordan der skal tages hånd om farer i baneprojekter samt hvornår CSM-RA forordningen skal anvendes.

Regulering af maksimumbeløb for støttet boligbyggeri for 2018 
08-12-2017
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør regulering af maksimumsbeløbene for støttet boligbyggeri for 2018.

Udmøntning af 297 mill. kr. til investeringer i kollektiv bustrafik 
08-12-2017
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har uddelt i alt 297 mill. kr. til busprojekter i hele landet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdaterer gebyr- og afgiftssatser for civil luftfart 2018 
05-12-2017
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse for gebyrer og afgifter på luftfartsområdet gældende for Danmark, Færøerne og Grønland for 2018, hvori de fleste satser nedsættes. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdaterer gebyrsatser på byggeområdet 
05-12-2017
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, som opdaterer gebyrsatser på byggeområdet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.