Vejr / Nyheder fra Trafikstyrelsen

Nyheder fra Trafikstyrelsen

Høring vedrørende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til førere af lastbiler og busser 
17-10-2017
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt udkast til ændringsbekendtgørelse om kvalifikationskrav til førere af lastbiler og busser i høring. Der er høringsfrist den 31. oktober 2017.

Refinansiering af rentetilpasningslån i alment byggeri 
17-10-2017
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet fastsætter de nærmere bestemmelser om lånetyper ved refinansiering af rentetilpasningslån i alment boligbyggeri.

Høring over ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og -certifikat på jernbaneområdet 
16-10-2017
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet i høring. Med ændringen fjernes en begrænsning for de virksomheder, der gerne vil certificeres til at køre på eget ansvar på jernbanenettet. Høringsfristen er den 10. november 2017.

Høring over ændring af gebyrer og afgifter på luftfartsområdet 
16-10-2017
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse for gebyrer og afgifter på luftfartsområdet gældende for Danmark, Færøerne og Grønland for 2018, hvori de fleste satser nedsættes. Bekendtgørelsen sendes i høring med frist den 12. november 2018.

Nyt website og app viser, hvor du ikke må flyve med din drone 
13-10-2017
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i samarbejde med Naviair og det belgiske softwarefirma Unifly udviklet et nyt website og en app, der viser droneoperatører, hvor det ikke er tilladt at flyve med droner.

Offentlig høring af VVM-redegørelse for udvidelsen af Skagen Havn er offentliggjort 
13-10-2017
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør VVM-redegørelsen for udvidelsen af Skagen Havn. Udvidelsen består af fjernelse af den nuværende ydermole, etabling af et nyt havneområde samt etablering af et nyt fremskudt nordmolehoved. Høringsfristen er den 27. november 2017.

Høring over udkast til ændret by- og landdronebekendtgørelse 
12-10-2017
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed udkast til ændret bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område (bydronebekendtgørelsen) samt udkast til ændret bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område (landdronebekendtgørelsen) i høring. Eventuelle bemærkninger skal sendes til styrelsen senest den 8. november 2017.

Ny ansøgningspulje på 8 mio. kr. om støtte til uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder 
12-10-2017
Ansøgningspuljen er målrettet kommuner og boligorganisationer med udsatte boligområder. Disse kan, med afsæt i en partnerskabsaftale ansøge om at etablere forsøg med en konsekvent og målrettet beskæftigelses- og uddannelsesindsats i et af deres udsatte boligområder.

Ny bekendtgørelse om erstatnings- og forsikringsbeløb på jernbaneområdet 
11-10-2017
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt den årlige reguleringsbekendtgørelse, som regulerer erstatnings- og forsikringsbeløb for jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Bekendtgørelsen gælder for perioden d. 1. januar-31. december 2018.

Husk at melde dig til sikkerhedskonferencen 2017 
10-10-2017
Har du ikke nået at tilmelde dig Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens årlige sikkerhedskonferencen? Så kan du nå det endnu.