Vejr / Nyheder fra Trafikstyrelsen

Nyheder fra Trafikstyrelsen

Ændring af bekendtgørelse om VVM-undersøgelser af statslige vej- og jernbaneprojekter 
09-02-2018
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ændringsbekendtgørelse, som præciserer regelgrundlaget for styrelsens afgørelser om statslige vej- og jernbaneprojekters påvirkning af områder, som er beskyttet og udpeget efter EU?s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver ? de såkaldte Natura 2000-områder.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sammenskriver gældende regler om drift af almene boliger m.v. i én samlet bekendtgørelse 
09-02-2018
Den nye bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. er en sammenskrivning af allerede gældende regler og indeholder derfor ikke nye ændringer.

Stor interesse for tilladelser efter den nye taxilov 
09-02-2018
Den nye taxilov har været gældende siden 1. januar 2018, og de foreløbige tal viser, at der er endog meget stor interesse for at erhverve de nye tilladelser til erhvervsmæssig persontransport, der pr. 1. januar har erstattet de fire typer tilladelser (taxi, limousine, sygetransport og offentlig servicetrafik) efter den gamle taxilov.

Ny passagerrekord i danske lufthavne i 2017 
08-02-2018
I 2017 rejste ca. 17,5 mio. passagerer med fly fra danske lufthavne. Der er tale om en ny rekord og en stigning på ca. 1 pct. i forhold til 2016.

Ny passagerrekord i danske lufthavne i 2017 
08-02-2018
I 2017 rejste ca. 17,5 mio. passagerer med fly fra danske lufthavne. Der er tale om en ny rekord og en stigning på ca. 1 pct. i forhold til 2016.